90 години от смъртта на Неврокопския митрополит Иларион

И тази година е много богата откъм юбилеи и годишнини за Православната църква в България. Ще се спрем в по-долните редове само на една от тези бележити годишнини, които ни помагат и ни напомнят за хората, които са ни напуснали, за онези, които отдавна си спомняме само на годишнините им или по-рядко.