Съвременни проблеми на биоетиката в светлината на християнското нравствено учение

От  Здравко Кънев Развитието на  науката и технологиите и особено в частта засягаща медицината е динамична. Тези бързи темпове водят до различни предизвикателствата пред християнството, особено в биоетиката.[1]