Музеят като място за среща с православната традиция

При всички случаи на промяна и преломи културата на едно общество съхранява съзнанието за приемственост. В нашето съвреме, когато обръщането към историческото ни наследство става една от задачите в нравственото възпитаие на подрастващите, музеят се явява своеобразен „посредник”, който помага на посетителя да възстанови връзката между минало, настояще и бъдеще. Религиозната култура в частност е…

Търпението – свръхсила

Търпението. Една от християнските добродетели, които никак не се ползват с популярност в днешно време. Счита се за проява на слабост, нерешителност, за неспособност да се противопоставиш на неблагоприятните за тебе обстоятелства, на предизвикателствата на живота, неспособност да окажеш съпротива на онези, които ги вредят. Но Търпението не е проява на малодушие, а на истинска…