Св. Йоан Кръстител – архим. Захариас Захару

Ще направя няколко коментара по един пасаж, който св. Софроний е написал за св. Йоан Кръстител. Господ издигна св. Йоан Кръстител и даде свидетелство, че той е най-великият сред родените от жени, защото той наприви най-малкото (вж. Мат. 11:11). Въпреки че имаше цялата слава в Израил и много хора дори го смятаха за Христоси, той…