Търпението – свръхсила

Търпението. Една от християнските добродетели, които никак не се ползват с популярност в днешно време. Счита се за проява на слабост, нерешителност, за неспособност да се противопоставиш на неблагоприятните за тебе обстоятелства, на предизвикателствата на живота, неспособност да окажеш съпротива на онези, които ги вредят. Но Търпението не е проява на малодушие, а на истинска…

Богоявление и Рождество Христово /еортология на празниците/

В петнадесетата година от царуването на Тиберии /14 – 37 г. сл. Хр./, в Йорданската пустиня, проповядвал св. Йоан Кръстител, наречен още Предтеча. Той е последният старозаветен пророк. Съдържанието на неговата проповед е следното: приближава се Царството Небесно, идва дългоочаквания Месия, необходимо е покаяние. Онези пък, които се каели и изповядвали греховете си, били кръщавани…

Св. Йоан Кръстител – архим. Захариас Захару

Ще направя няколко коментара по един пасаж, който св. Софроний е написал за св. Йоан Кръстител. Господ издигна св. Йоан Кръстител и даде свидетелство, че той е най-великият сред родените от жени, защото той наприви най-малкото (вж. Мат. 11:11). Въпреки че имаше цялата слава в Израил и много хора дори го смятаха за Христоси, той…

Йохан Себастиан Бах: богословие в звуци

Богословието в звуци на Бах е също толкова уникално, колкото и иконите на Андрей Рубльов Лекция на о. Пьотр Мешчеринов За Бах може да се говори безкрайно, и, разбира се, в рамките на една лекция е невъзможно да се изложат дори с относителна пълнота особеностите на жизнения и творческия път на най-големия музикант на човечеството.…

Пълен архив на списание „Светодавец“ за 2020 г.

Уважаеми читатели, изпълни се една пълна година от излизането на възобновеното електронно православно списание „Светодавец“.  Научното богословско списание излиза през пандемичната 2020 г. въпреки изпитанията и духовните борби. Трудът на екипа се превърна в духовна утеха в дните на несигурност и сътресение. През изминалата година броевете на списанието са прочетени от почти 10 000 души,…

Празникът Богоявление е основната тема на първия брой на сп. „Светодавец“ за 2021 г.

В навечерието на големия Господски празник Богоявление излезе първият брой на електронното православно списание „Светодавец“ за новата 2021 г.  Основният фокус в новия брой е върху празника Богоявление, както и върху честването на паметта на св. Йоан Кръстител. В бр. 1 за 2021 г. са поместени и различни текстове за духовния живот на православните християни,…